Usługi Prawne

 • Prawo Cywilne

  - obsługa prawna związana z nieruchomościami
  - własność i inne prawa rzeczowe, ochrona prawa własności, przenoszenie i nabywanie prawa własności
  - stosunki pomiędzy współwłaścicielami, znoszenie współwłasności
  - spadki, działy spadku
  - podziały majątku
  - użytkowanie wieczyste
  - służebności
  - stosunki zobowiązaniowe, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań
  - umowy cywilnoprawne, sporządzanie i opiniowanie

 • Postępowania Sądowe

  - wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych
  - reprezentacja przed sądami, zastępstwo procesowe
  - sporządzenie środków odwoławczych postępowania wieczystoksięgowe

 • Prawo Rodzinne

  - rozwody, separacje
  - alimenty

  - opieka nad dziećmi 
  - ustroje majątkowe

 • Prawo Ubezpieczeń

  - prowadzenie spraw odszkodowawczych majątkowych i osobowych

  - odszkodowania, zadośćuczynienia, renty 

  - ubezpieczenia majątkowe

  - ubezpieczenia osobowe

 • Prawo Gospodarcze, Handlowe

  - umowy pomiędzy przedsiębiorcami, sporządzanie i opiniowanie umów dla przedsiębiorców
  - negocjacje kontraktów
  - zakładanie i rejestracja podmiotów w szczególności: spółek, stowarzyszeń
  - spółki prawa handlowego, bieżące doradztwo i obsługa
  - obsługa organów spółek
  - obsługa przedsiębiorców stała bądź doraźna
  - obsługa prawna procesów budowlanych

  - spółki cywilne 

   


   

 • Prawo Karne

   

  -       obrona oskarżonego oraz reprezentacja w postępowaniu karnym

  -       reprezentacja osób pokrzywdzonych / oskarżycieli posiłkowych

  Postępowania Sądowe

  - wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych
  - reprezentacja przed sądami, zastępstwo procesowe
  - sporządzenie środków odwoławczych postępowania wieczystoksięgowe

  Postępowania Administracyjne

   

  - reprezentowanie przed organami administracji, w tym zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

 • Postępowania Administracyjne

  - reprezentowanie przed organami administracji publicznej, w tym zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi

 • Prawo Pracy

  stosunki pracy, umowy o pracę
  - reprezentowanie pracodawcy wobec pracowników
  - reprezentowanie pracowników wobec pracodawców