Prawo Pracy

Usługi Prawne » Prawo Pracy

stosunki pracy, umowy o pracę
- reprezentowanie pracodawcy wobec pracowników
- reprezentowanie pracowników wobec pracodawców