Prawo Gospodarcze, Handlowe

Usługi Prawne » Prawo Gospodarcze, Handlowe

- umowy pomiędzy przedsiębiorcami, sporządzanie i opiniowanie umów dla przedsiębiorców
- negocjacje kontraktów
- zakładanie i rejestracja podmiotów w szczególności: spółek, stowarzyszeń
- spółki prawa handlowego, bieżące doradztwo i obsługa
- obsługa organów spółek
- obsługa przedsiębiorców stała bądź doraźna
- obsługa prawna procesów budowlanych

- spółki cywilne