Prawo Karne

Usługi Prawne » Prawo Karne

 -       obrona oskarżonego oraz reprezentacja w postępowaniu karnym

-       reprezentacja osób pokrzywdzonych / oskarżycieli posiłkowych

Postępowania Sądowe

- wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych
- reprezentacja przed sądami, zastępstwo procesowe
- sporządzenie środków odwoławczych postępowania wieczystoksięgowe

Postępowania Administracyjne

 

- reprezentowanie przed organami administracji, w tym zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi