Prawo Cywilne

Usługi Prawne » Prawo Cywilne

- obsługa prawna związana z nieruchomościami
- własność i inne prawa rzeczowe, ochrona prawa własności, przenoszenie i nabywanie prawa własności
- stosunki pomiędzy współwłaścicielami, znoszenie współwłasności
- spadki, działy spadku
- podziały majątku
- użytkowanie wieczyste
- służebności
- stosunki zobowiązaniowe, wykonanie zobowiązań, skutki niewykonania zobowiązań
- umowy cywilnoprawne, sporządzanie i opiniowanie