Cennik usług

O Kancelarii » Cennik usług

 

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, w zależności od stopnia trudności sprawy i niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.


Kancelaria stosuje następujące metody rozliczeń:


WYNAGRODZENIE GODZINOWE, w  którym stawka wynagrodzenia ustalana jest za każdą wykonaną godzinę pracy radcy prawnego.


WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE,  stosowane przy zleceniu stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenie określona jest stałą stawką miesięczną.


WYNAGRODZENIE ZADANIOWE, które ustalane jest dla konkretnej zleconej usługi, bądź prowadzonej sprawy.


WYNAGRODZENIE Z PREMIĄ ZA SUKCES (succes fee), wynagrodzenie to poza uzgodnioną wysokością,  obejmuje dodatkową premię za osiągnięcie wyznaczonego celu.