Prawo Rolne

Usługi Prawne » Prawo Rolne

- przygotowywanie i opiniowanie umów z zakresu działalności rolniczej
- pomoc prawna w postępowaniach przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego